FORLIONE 715WP ATT – TRỊ LEM LÉP TRÊN LÚA

300.000

FORLIONE 715WP ATT – CHUYÊN TRỊ

– LƯU DẪN MẠNH, DIỆT BỆNH NHANH

– BẢO VỆ CÂY SẠCH BỆNH VÀ XANH MƯỚT

– ĐẶC TRỊ BỆNH LEM LÉP HẠT

QUY CÁCH : GÓI 1KG

AGRI THUẬN THIÊNkythuattronghoahong.com

Hotline: 0919.817.033