FLOWER 94 (F.94) ATT – THUỐC KÍCH THÍCH RA HOA CHO CÂY HOA HỒNG – AGRI THUẬN THIÊN – kythuattronghoahong.com

Công dụng:

Kích thích ra hoa sớm và đồng loạt.

Giúp cánh hoa vươn dài, mập, khỏe, mượt mà. Đồng thời làm tăng mật độ số bông trên chùm và số chùm bông trên cây.

Tránh hiện tượng ra hoa cách niên trên cây trồng lâu năm.

Giúp Xoài, Điều, Nhãn, Vọt hoa mạnh mẽ.