EIFELGOLD 215WP ATT – THUỐC TRỪ BỆNH ĐẠO ÔN, VÀNG LÁ

EIFELGOLD 215WP – THUỐC TRỪ BỆNH

– Lúa: Đạo ôn, vàng lá

– Ớt, Cà chua, bắp cải : Vàng lá, thán thư, cháy lá

– Cà phê, Điều: Thán thư , Khô cành, khô quả, thối quả

QUY CÁCH: GÓI 200GR

AGRI THUẬN THIÊNkythuattronghoahong.com

Hotline: 0919.817.033