CONPHAI 10WP ATT – THUỐC ĐẶC TRỊ RẦY, SÂU XANH, RỆP SÁP GÂY HẠI TRÊN CÂY HOA HỒNG – AGRI THUẬN THIÊN – kythuattronghoahong.com

CONPHAI 10WP – Đặc Trị

  • Rầy, Rệp Sáp, Sâu Xanh