COMBI GA3 ATT – KÍCH THÍCH CÂY RA HOA, RA RỄ, CHỐNG RỤNG HOA CHO CÂY HOA HỒNG – AGRI THUẬN THIÊN – kythuattronghoahong.com

Công dụng:
Phát triển mạnh thân lá.
Kích thích vọt hoa, vuốt hoa, đậu trái, hạn chế rụng hoa, trái non.
Trái lớn nhanh, đẹp màu.
Kích thích rễ cực mạnh.