CARBATOC 50EC GUN SUPER 5.0 ATT – ĐẶC TRỊ SÂU ĐỤC LÁ, SÂU TƠ, DÒI ĐỤC LÁ, NHỆN ĐỎ – GIÁ 170K CHAI 450ML – KỸ THUẬT TRỒNG HOA HỒNG

170.000