BRIGHTSTAR 25SC ATT – THUỐC ĐIỀU HÒA SINH TRƯỞNG, GIÚP CÂY RA HOA TRÁI VỤ CHO CÂY HOA HỒNG – CHAI 1 LÍT 480K – AGRI THUẬN THIÊN – kythuattronghoahong.com

480.000

BRIGHTSTAR 25SC – THUỐC ĐIỀU HÒA SINH TRƯỞNG

– Kích thích phân hóa mầm hoa

– Kích ra hoa trái vụ