BIO ROSAMIL 72WP ATT – THUỐC TRỪ BỆNH LOÉT SỌC MẶT CẠO – GÓI 100GR – AGRI THUẬN THIÊN – kythuattronghoahong.com

CÔNG DỤNG

  • Trị loét sọc mặt cạo cao su.
  • Trừ bệnh cây trồng. Tác dụng nội hấp