ALFAMIL 35WP ATT – THUỐC ĐẶC TRỊ BỆNH MỐC SƯƠNG (BÃ TRẦU) GÂY HẠI TRÊN HOA CÚC GÓI 500GR – AGRI THUẬN THIÊN – KỸ THUẬT TRỒNG HOA HỒNG

280.000

ALFAMIL 35WP – THUỐC TRỪ BỆNH

– Thối nhũn, sương mai

– Lở cổ rễ, mốc sương

– Chết nhanh, thán thư