ALFACUA 10EC ATT – THUỐC ĐẶC TRỊ RỆP SÁP, BỌ XÍT MUỖI TRÊN CÂY HOA HỒNG – CHAI 500ML GIÁ 170K – AGRI THUẬN THIÊN – kythuattronghoahong.com

170.000

ALFACUA 10EC – THUỐC ĐẶC TRỊ

  • SÂU KHOANG
  • SÂU ĐỤC THÂN TRÊN CÂY TRỒNG