AGASSI 55EC ATT – SẠCH BỌ TRĨ HẠI NHO – AGRI THUẬN THIÊN – KỸ THUẬT TRỒNG HOA HỒNG

220.000

AGSSI 55EC – DIỆT TRỪ BỌ TRĨ ĐÃ KHÁNG THUỐC

Nhện đỏ, nhện lông nhung.

– Sâu cuốn lá, sâu đục quả.