ACTIVO SUPER 648WP ATT – CHUYÊN TRỊ NẤM BỆNH

170.000

ACTIVO SUPER 648WP ATT – THUỐC TRỪ BỆNH 

– Đặc Trị Thán Thư Xoài

– Phấn Trắng Trên Nho

– Sương mai trên Hành Lá

QUY CÁCH: GÓI 400GR 

AGRI THUẬN THIÊNkythuattronghoahong.com

Hotline: 0919.817.033