DIRECTOR 70EC – THUỐC PHÒNG TRỪ NHỆN ĐỎ CHO CÂY HOA HỒNG

Xin cảm ơn!

Mục Lục Bài Viết >>>

Hoạt chất :

 

Chlorfluazuron 50g/l + Emamectin benzoate 20 g/l

Hàm lượng hoạt chất : 70g/l 

Nhóm thuốc : thuốc trừ sâu 

Nhóm độc : GHS   WHO 

 

Phạm vi sử dụng : 

+ Bắp Cải : sâu tơ 

Liều lượng : 0.34 lít / ha        PHI : 7 

Cách dùng: Lượng nước phun 400 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi 1-2

+ Hoa lay ơn : Bọ trĩ 

Liều lượng : 0.34 lít / ha        PHI : 7 

Cách dùng: Lượng nước phun 400 lít/ha. Phun thuốc khi bọ trĩ khoảng 2-3 con/ lá

+ Lúa : sâu cuốn lá 

Liều lượng : 0.3 lít / ha        PHI : 7 

Cách dùng: Lượng nước phun 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ (tuổi 1-2)

+ Ớt : nhện đỏ 

Liều lượng : 0.34 lít / ha        PHI : 7 

Cách dùng: Lượng nước phun 400 lít/ha. Phun thuốc khi nhện đỏ khoảng 3-5 con/ lá 

 

VIỆT NAM NÔNG NGHIỆP SẠCH 

Thuốc bvtv _ hạt giống_ dụng cụ nông nghiệp

❇️Hỗ Tư vấn kỹ thuật tại vườn

📞Liên hệ mua hàng : 0984.535.820

📞Tư vấn kỹ thuật : 0933.067.033

⭕️Link web :https://vietnamnongnghiepsach.com.vn/

⭕️Link youtube :https://www.youtube.com/c/TrịBệnhChoCâyTrồng

Verified by MonsterInsights