XÔ ĐÔNG DOANH 21-21-21+TE+PROTEIN HỮU CƠ + KHOÁNG AMIN CAO CẤP ATT – RA RỄ, BUNG ĐỌT, ĐÂM CHỒI BAO 10KG – AGRI THUẬN THIÊN – KỸ THUẬT TRỒNG HOA HỒNG

CÔNG DỤNG

– Phục hồi cây sau thu hoạch, cây suy yếu, hư rễ.

– Kích thích ra rễ cực nhiều, đất tơi xốp, hạ phèn, thoáng khí.

– Thúc bung đọt, cành lá sum xuê, đọt non xanh đen, dầy, bóng.

– Thúc”Dzọt” hoa, hạn chế nghẹn hoa.

– Nuôi trái cực nhanh, phì trái cực mạnh, lên màu nặng ký

Verified by MonsterInsights