VỖ TRÁI ATT – TOMATO ISRAEL TRÁI TRÒN, LỚN ĐỀU, NỞ GAI, CHỐNG MÉO, CHỐNG LÉP – GIÁ 110K CHAI 250ML – AGRI THUẬN THIÊN – kythuattronghoahong.com

110.000

VỖ TRÁI – TOMATO ISRAEL

– Giúp trái lớn cân đối, nở bề ngang trái.

– Giúp trái chắc ruột lên màu, lên cơm.

– Giúp trái tròn đều, nặng ký.