VITHOXAM 350SC ATT – THUỐC TRỪ SÂU RẦY KHÁNG THUỐC CHO CÂY HOA HỒNG – CHAI 100ML GIÁ 100K – AGRI THUẬN THIÊN – kythuattronghoahong.com

100.000

VITHOXAM 350SC – THUỐC ĐẶC TRỊ

  • BỌ TRĨ GÂY HẠI TRÊN CÂY MAI