TRICÔ ĐHCT – NẤM ĐỐI KHÁNG TRICHODERMA TIÊU DIỆT NẤM BỆNH GÂY HẠI TRÊN CÂY HOA HỒNG – AGRI THUẬN THIÊN – kythuattronghoahong.com

CÔNG DỤNG:

  • TRỪ NẤM