THUỐC DIỆT CÔN TRÙNG ECHCHUA 260SC – NAPYR SUPER – ĐẶC TRỊ SÂU XANH HẠI CÂY TRỒNG – CHAI 100ML GIÁ 216K – AGRI THUẬN THIÊN – kythuattronghoahong.com

216.000

CÔNG DỤNG ĐẶC TRỊ: