SOLUBOR BORON 21% ATT – PHÂN HÓA MẦM HOA, TĂNG CƯỜNG SỨC SỐNG HẠT PHẤN, GIẢM RỤNG HOA, TRÁI NON GÓI 100GR – KỸ THUẬT TRỒNG HOA HỒNG

SOLUBOR BORON 21% 

  • PHÂN HÓA MẦM HOA
  • TĂNG CƯỜNG SỨC SỐNG HẠT PHẤN
  • GIẢM RỤNG HOA, TRÁI NON
Verified by MonsterInsights