ROOTS 3 NSG ATT – COMCAST SUPER SIÊU RA RỄ, ĐẺ NHÁNH, KÍCH THÍCH RA HOA, RƯỚC ĐÒNG, MẬP BÔNG – GIÁ 150K CHAI 500ML – AGRI THUẬN THIÊN – kythuattronghoahong.com

150.000

PHÂN BÓN LÁ ROOTS 3 NSG – COMCAST SUPER

– Kích thích ra rễ, ra hoa đồng loạt

– Hạn chế nghẹn đòng giải độc hữu cơ

– Rước đòng, mập bông