RIDOXANIL 800WP ATT – THUỐC TRỪ BỆNH CHẾT NHANH TRÊN CÂY TIÊU – GÓI 100GR GIÁ 60K – AGRI THUẬN THIÊN – kythuattronghoahong.com

60.000

RIDOXANIL 800WP – THUỐC TRỪ BỆNH

– Trừ bệnh chết nhanh hồ tiêu

– Trừ bệnh loét sọc mặt cạo cao su

– Trừ bệnh thán thư dưa hấu