PHOS 1102 GOLD ATT – CHUYÊN DIỆT NẤM PHYTOPTHORA

PHÂN BÓN LÁ HỖN HỢP PK PHOS 1102 GOLD 

– Chống nứt thân xì mủ, thối rễ vàng lá

– Chống thối trái, thối hông trái, thối đít trái

– Phòng trừ bệnh thán thư, kích ra rễ cây

QUY CÁCH: CHAI 1 LÍT

AGRI THUẬN THIÊNkythuattronghoahong.com

Hotline: 0919.817.033