PHÂN BÓN LÁ ROOTS 2 ATT – TĂNG CƯỜNG RA RỄ, CUNG CẤP DINH DƯỠNG VÀ TĂNG SỨC ĐỀ KHÁNG CHO CÂY HOA HỒNG – CAN 1 LÍT GIÁ 500K – AGRI THUẬN THIÊN – kythuattronghoahong.com

ROOTS 2 – PHÂN BÓN LÁ HỮU CƠ SINH HỌC

  • KÍCH THÍCH RA RỄ MẠNH, TĂNG NĂNG SUẤT