PHÂN BÓN LÁ HỖN HỢP NP GREENVIEW ATT – SIÊU LÂN ĐỎ 12-61-0 CỨNG CÂY, DÀY LÁ, RA RỄ, BUNG ĐỌT, BÓNG LÁ – GÓI 50GR – AGRI THUẬN THIÊN – kythuattronghoahong.com