PACLO 15WP ATT – THUỐC KÍCH THÍCH SINH TRƯỞNG TĂNG CƯỜNG KHẢ NĂNG RA HOA DÀNH CHO CÂY HOA HỒNG – AGRI THUẬN THIÊN – kythuattronghoahong.com

PACLO 15WP – THUỐC ĐIỀU HÒA SINH TRƯỞNG

– Tăng năng suất cho cây sầu riêng. 

– Tăng năng suất cho cây xoài.