NPK FORCROP 14-6-5+TE ATT – MẬP ĐỌT, THÚC LỚN TRÁI, TO CỦ, NẶNG KÝ CHAI 1 LÍT – KỸ THUẬT TRỒNG HOA HỒNG

CÔNG DỤNG:

  • MẬP ĐỌT

  • THÚC LỚN TRÁI

  • TO CỦ

  • NẶNG KÝ

Verified by MonsterInsights