MPK 0-52-34+TE ATT – SIÊU LÂN KALI KÍCH TẠO MẦM HOA, KÍCH THÍCH RA HOA NGHỊCH VỤ TRÍ KHANG NÔNG HỘP 1KG – KỸ THUẬT TRỒNG HOA HỒNG

MPK 0-52-34+TE – SIÊU LÂN KALI giúp:

– KÍCH TẠO MẦM HOA

– KÍCH THÍCH RA HOA NGHỊCH VỤ

– TẠO MẦM HOA – GIÚP HOA RA NHANH