META PLUS ATT – ĐẶC TRỊ NẤM BỆNH GÂY HẠI CÂY TRỒNG – AGRI THIÊN THUẬN – kythuattronghoahong.com

TITANICONE 327SC – META PLUS ĐẶC TRỊ

  • BỆNH ĐẠO ÔN
  • ĐỐM VẰN, VÀNG LÁ
  • LEM LÉP HẠT, XƠ ĐEN
  • THỐI TRÁI, NỨT THÂN, THÁN THƯ
Verified by MonsterInsights