MAGIENITRAT ATT GÓI 500GR – CHỐNG HIỆN TƯỢNG XANH LÁ, MẬP ĐỌT, TO TRÁI – AGRI THIÊN THUẬN – kythuattronghoahong.com

MAGIENITRAT – CHỐNG HIỆN TƯỢNG

  • VÀNG LÁ , TO LÁ
  • DÀY LÁ, XANH LÁ, MẬP ĐỌT
  • TO TRÁI, XANH TRÁI

Verified by MonsterInsights