MÃ LỤC 250WP ATT – CHUYÊN ĐẶC TRỊ BỌ TRĨ, RẦY NÂU, RỆP SÁP GÂY HẠI – GÓI 100GR GIÁ 40K – AGRI THUẬN THIÊN – KỸ THUẬT TRỒNG HOA HỒNG

40.000

MÃ LỤC 250WP – CHUYÊN ĐẶC TRỊ

  • BỌ TRĨ
  • RẦY NÂU
  • RỆP SÁP GÂY HẠI