KINKINBUL 72WP ATT – THUỐC ĐẶC TRỊ BỆNH VÀNG LÁ TRÊN CÂY HOA HỒNG – GÓI 45ML GIÁ 42K – AGRI THUẬN THIÊN – kythuattronghoahong.com

42.000

KINKINBUL 72WP – THUỐC ĐẶC TRỊ

  • BỆNH VÀNG LÁ LÚA GÂY HẠI