KASAI 21,2WP ATT – THUỐC TRỊ NẤM VÀ VI KHUẨN CHO CÂY HOA HỒNG – AGRI THUẬN THIÊN – kythuattronghoahong.com

Quy cách: gói 100gram