HITOCO 28 – PHÂN BÓN VI LƯỢNG AV4-B0663 SIÊU BUNG CHỒI, PHÁT ĐỌT, ĐẺ NHÁNH, MẬP ĐỌT, CHỐNG NGHẼN ĐẦU LÂN – GIÁ 150K CHAI 500ML – AGRI THUẬN THIÊN – kythuattronghoahong.com

150.000

HITOCO 28 – PHÂN BÓN VI LƯỢNG AV4-B0663

– Cây bung đọt đồng loạt, mập đọt.

– Phục hồi cây vàng lá, cháy lá.

– Phục hồi cây suy sau thu hoạch.