HITOCO 07 ATT – SIÊU DƯỠNG BÔNG, LÀM MÁT BÔNG, CHỐNG RỤNG HOA, RỤNG TRÁI NON, HẠN CHẾ ĐEN BÔNG, THỐI BÔNG, ĐẬU TRÁI – GIÁ 160.000VND CHAI 500ML – AGRI THUẬN THIÊN – KỸ THUẬT TRỒNG HOA HỒNG

160.000

BORONTRAC HỮU CƠ –  HIỆU HITOCO 07

– Siêu dưỡng bông, đậu trái

– Làm mát bông, tăng đậu trái

– Chống rụng hoa, rụng trái non