HITOCO 06 ATT – PHÂN BÓN VI LƯỢNG BO KẼM SỮA HẠN CHẾ NỨT TRÁI, THỐI TRÁI, CHỐNG RỤNG BÔNG, TRÁI NON – CHAI 500ML – AGRI THUẬN THIÊN – KỸ THUẬT TRỒNG HOA HỒNG

HITOCO 06 – PHÂN BÓN VI LƯỢNG BO KẼM SỮA 

– Dưỡng hoa, trái non, tăng đậu trái.

– Làm dai và dài cuống hoa, cuống trái.

– Chống khô đen bông, nứt trái, thối trái.