HITOCO 05 ATT – SIÊU KÉO ĐỌT, PHÓNG ĐỌT CỰC MẠNH, MẬP ĐỌT, SUNG CÂY, HẠN CHẾ CHÁY BÌA LÁ – CHAI 500ML – AGRI THUẬN THIÊN – KỸ THUẬT TRỒNG HOA HỒNG

HITOCO 05 

  • SIÊU KÉO ĐỌT
  • PHÓNG ĐỌT CỰC MẠNH
  • MẬP ĐỌT, SUNG CÂY
  • HẠN CHẾ CHÁY BÌA LÁ