HIỆU CÓC CHÚA 850 ATT – ĐẶC TRỊ SÂU ĂN LÁ, BỌ XÍT MUỖI, SÂU VẼ BÙA, BÕ TRĨ, RẦY, NHỆN ĐỎ – GIÁ 180K CHAI 450ML – AGRI THUẬN THIÊN – kythuattronghoahong.com

180.000

KTEDO 85EC –  ĐẶC TRỊ

  • SÂU ĂN LÁ, BỌ XÍT MUỖI
  • SÂU VẼ BÙA, BÕ TRĨ, RẦY, NHỆN ĐỎ