GOLTIL SUPER 300EC ATT – ĐẶC TRỊ BỆNH THÁN THƯ

GOLTIL SUPER 300EC – THUỐC TRỪ BỆNH 

– Vàng lá, đốm vằn, lem lép hạt

– Thán thư, thối nhũn, đốm lá

– Ghẻ sẹo, thối quả, vàng lá

AGRI THUẬN THIÊNkythuattronghoahong.com

Hotline: 0919.817.033