GALLEGOLD 71WP ATT – DỨT ĐIỂM NẤM BỆNH HẠI CÂY

GALLEGOLD 71WP ATT – TRỪ

– Trừ bệnh thán thư, sương mai, phấn trắng

– Trừ bệnh cháy bìa lá, bạc lá,

– Trừ bệnh héo rũ tái xanh, đốm nâu.

QUY CÁCH: GÓI 100GR

AGRI THUẬN THIÊN kythuattronghoahong.com

Hotline: 0919.817.033