FMTOX 25EC — THUỐC ĐẶC TRỊ BỌ XÍT MUỖI, MỌT ĐỤC CÀNH TRÊN CÂY HOA HỒNG

35.000

Quy cách: chai 240ml