ESKA 250EC ATT – THUỐC TRỪ SÂU SINH HỌC HIỆU QUẢ, AN TOÀN, MÁT CÂY – GIÁ 140K CHAI 450ML – AGRI THUẬN THIÊN – kythuattronghoahong.com

140.000

Công dụng : 

Đặc trị sâu vẽ bùa, rầy chổng cánh, nhện đỏ …
Thuốc trừ sâu sinh học, phổ rộng.
Thuốc có tác dụng vị độc, tiếp xúc.