ESKA 250EC ATT – THUỐC TRỪ SÂU SINH HỌC CHO CÂY HOA HỒNG – GIÁ 140K CHAI 450ML – AGRI THUẬN THIÊN – kythuattronghoahong.com

140.000

Công dụng : 

  • Đặc trị sâu vẽ bùa, rầy chổng cánh, nhện đỏ …
  • Thuốc trừ sâu sinh học, phổ rộng.
  • Thuốc có tác dụng vị độc, tiếp xúc.