EMAGOLD 6.5EC ATT – ĐẶC TRỪ BỌ TRĨ, NHỆN ĐỎ, SÂU ĐỤC QUẢ, SÂU ĐỤC THÂN – CHAI 240ML GIÁ 180K – AGRI THUẬN THIÊN – kythuattronghoahong.com

180.000

QUY CÁCH : CHAI 200ML