DIỆT CÔN TRÙNG ATT – ĐÁNH BẬT RỆP SÁP TRÊN CÂY TRE VÀNG SỌC TRONG KHU RESORT – CHAI 200ML GIÁ 180K – AGRI THIÊN THUẬN – kythuattronghoahong.com

180.000

CÔNG DỤNG:

  • TRỪ SÂU BỆNH GÂY HẠI