COC 85WP ATT – TRỪ CHÁY LÁ, THỐI TRÁI

300.000

COC 85WP ATT – THUỐC

  • DIỆT TRỪ NẤM BỆNH CHO CÂY TRỒNG

Quy cách: Gói 1 kg

AGRI THUẬN THIÊNkythuattronghoahong.com

Hotline: 0919.817.033