CHUYÊN TRỊ RẦY KHÁNG THUỐC – PETHIAN 4000IU SC ATT

200.000

PETHIAN 4000IU SC ATT – THUỐC TRỪ SÂU

– Sâu khoang, Sâu tơ, Sâu xanh

– Sâu xanh da láng, Sâu cuốn lá

– Sâu vẽ bùa, sâu keo

QUY CÁCH : CHAI 500ML 

AGRI THUẬN THIÊN kythuattronghoahong.com

Hotline: 0919.817.033