CALIRA 555WP – ĐẶC TRỊ RẦY NÂU, RẦY XANH, BỌ TRĨ, BỌ XÍT MUỖI, RỆP SÁP, NHỆN ĐỎ – GÓI 70GR – AGRI THUẬN THIÊN – thuốcbảovệthựcvật.vn

CALIRA 555WP – HIỆU PANDANG HB

– Sâu cuốn lá, sâu đục thân, sâu phao

– Sâu keo, sâu nắng, nhện gié

– Bọ nhảy, nhện đỏ, bọ trĩ