BOP 600EC – THUỐC ĐẶC TRỊ RỆP SÁP, MỌT ĐỤC CÀNH, SÂU ĐỤC THÂN TRÊN CÂY HOA HỒNG

165.000

QUY CÁCH: CHAI 500ML

GIÁ HIỆN TẠI: 165.000đ

Đặc trị: rệp sáp, bọ trĩ, các loại sâu hại, bọ xít muỗi, rầy phấn trắng.