BAMBAI 58 ATT – ĐẶC TRỊ SÂU BỆNH GÂY HẠI CÂY TRỒNG – AGRI THUẬN THIÊN – kythuattronghoahong.com

CÔNG DỤNG:

  • Đặc trị bọ xít hôi trên lúa
  • Đặc trị sâu đục quả trên cà phê