ATOMIX ATT – PHÂN BÓN LÁ NPK SINH HỌC RA RỄ MẠNH, RA HOA, ĐÂM CHỒI, NỞ BỤI, HẠ PHÈN, GIẢM MẶN, GIẢI ĐỘC ĐẤT – GIÁ 150K CHAI 500ML – AGRI THUẬN THIÊN – kythuattronghoahong.com

150.000

ATOMIX – PHÂN BÓN LÁ NPK SINH HỌC

– Chống nứt trái, thối trái, rụng trái

– Dày lá, xanh lá, bóng mượt lá

– Phì trái, đẹp trái, bóng trái